Zbiranje predlogov

Dela za Zbirko izbira uredništvo Arstervisa v sestavi:

  • Barbara Borčič‡,
  • Dušan Dovč,
  • Marija Mojca Pungerčar,
  • Mateja Lazar,
  • Saša Nabergoj.

Dela izbiramo na podlagi javnih razpisov in z osebnim povabilom. Prvi javni razpis smo izvedli leta 2005. Dela, ki so vključena v Zbirko, ostajajo last avtorjev. Ob vključitvi v Zbirko SCCA podpiše z izbranim avtorjem sporazum, ki določa pogoje sodelovanja. V prihodnje bomo Zbirko dopolnjevali z novimi, tudi mednarodnimi prispevki.


Zbiranje predlogov

Predloge za uvrstitev novih del v Zbirko lahko pošljete na elektronski naslov: info@artservis.org. Predlog naj vsebuje vsebinsko razložitev, podatke o delu, kratek CV in kontakt: poštni, elektronski naslov ali telefon.