Tomaž Grom: Bruto, Ništrc

Avtor: Tomaž Grom
Naslov: Bruto
Leto nastanka: 10. 12. 2006 (premiera), Gledališče Glej, Ljubljana
Avtor in izvajalec: Tomaž Grom
Sugestije: Špela Trošt
Producent: Zavod Sploh
Koproducent: Gledališče Glej
Podatki o delu: Zvočni performans

Opis dela:
O pritisku umetniške proizvodnje/potrošnje. O negotovosti, marginalnosti, nenehnem boju za preživetje, nenehnem proizvajanju in ponujanju idej, konceptov, komunikacij in estetskih užitkov. Razkazovanje “slabosti”. O vrednotenju lastne vrednosti.

Performans o pritisku proizvodnje in potrošnje na ustvarjanje. O razcepu zaradi identifikacije s prodajo. O vrednotenju lastne vrednosti. O pristajanju na pogoje, ki omogočajo ustvarjalno “svobodo”.
Umetnikova negotovost, marginalnost, podrejanje, nenehni boj za preživetje sprožajo nenehno proizvajanje in ponujanje idej, konceptov, komunikacij in estetskih užitkov. Umetnik postane hkrati umetniški objekt, subjekt in material, blago. Blago usmerja našo srečo in hrepenenje. Z vsako novo prodajo, se negotovost ustvarjanja in obstoja malo pomakne naprej v času.
Performans torej raziskuje razmerje posameznika do proizvodnje/potrošnje, ko ponujanje postane nevzdržna nuja za potrditev lastne eksistence. Je poskus odkritega priznanja nemoči.
Performans Bruto želi omogočiti prostor čiste prisotnosti zvočnega telesa. Prevladujoči izrazni element postane spontani zvok, kot neposredni odziv konkretnega ponujanja sebe.

“V zvočnem performansu Bruto sem se – za razliko od svojih koncertnih nastopov – prvič lahko kot glasbenik skril za idejo umetnika. Privoščil sem si v prvi plan postaviti postopek ustvarjanja glasbe kot odraz umetnikovega stališča.”

Tomaž Grom

Tomaž Grom: Bruto

Več:
Bruto (video dokumentacija performansa)
Luka Zagoričnik: Zven birokracije. Kritika. Delo, 14. 12. 2006 (doc)
Primož Jesenko: V Limbu ozvočene papirologije. Kritika. Dialogi 1-2/2007 (pdf)


Avtor: Tomaž Grom
Naslov: Ništrc
Leto nastanka: 20. 12. 2008 (premiera), Mestni muzej Ljubljana
Zamisel: Tomaž Grom, Špela Trošt
Izvajalci: Tomaž Grom, Nuka Grom, Enej Grom, Aria Bragalini, Devi Bragalini, Niko Novak, Marina Gumzi, Dj Bakto, Alja Kapun, Grega Zorc
Producent: Zavod Sploh
Koproducent: Yanvii – Italija
Podatki o delu: Zvočni performans

Opis dela:
Skozi obliko performansa so javno izvedena zvočna in glasbena dela avtorja Tomaža Groma, ki do zdaj niso prišla v javnost. Gre za dela namenjena uprizoritvenim umetnostim in filmu, nastala v zadnjih 15 letih, ki so jih režiserji ali koreografi iz različnih razlogov zavrnili oziroma niso uporabili.
Projekt gre v tematskem smislu korak naprej od zvočnega performansa BRUTO, ki se je omejil na birokratske pogoje in njihov odzven umetniškega ustvarjanja. Tokrat pa nas bolj kot izhodišča, zanima usoda umetniškega izdelka. Avtor ponuja svoje delo, gledalec, poslušalec izbira, kaj in kako bo sprejel/kupil.
Ideja je nastala iz potrebe zlitja umetniškega delovanja na glasbenem in gledališkem področju. Glasba kot povsem abstraktna umetnost in gledališče kot predvsem konkretna, stvarna umetnost postaneta osnova za zvočni performans. Performans se sprašuje o diktiranem in svobodnem avtorstvu, o razmerju med avtorstvom in zgolj izvajanjem umetniške akcije, med zavednim in nezavednim avtorstvom, med zavestno kontroliranimi in naključno vzpostavljenimi pomeni in znaki. Torej premislek o lastnem mediju ustvarjanja, o zavračanju lastnega medija, ustaljenih postopkih, principih, o pritisku na umetniško proizvodno/potrošnjo.
Z vsemi omenjenimi temami se NIŠTRC ukvarja neposredno in posredno preko zvočnega in glasbenega materiala avtorja Tomaža Groma. Giblje se znotraj glasbenega, performativnega in vizualnega polja ustvarjanja.

Tomaž Grom: Ništrc

Več:
Ništrc (audio posnetki)


Tomaž Grom (1972)
Tomaž Grom je sodeloval v najrazličnejših zasedbah, različnih glasbenih zvrsti. Gostoval je na številnih festivalih po Evropi in Kanadi. Ustvaril je avtorsko glasbo za več gledaliških, plesnih in lutkovnih predstav. Umešča se tudi v glasbeni milje, ki izraznost črpa iz akustičnih in digitalno procesiranih zvokov. V zasedbah ALZHEIMER3, TILT, CPG IMPRO in kot solist se posveča predvsem raziskovanju razširjenih tehnik igranja kontrabasa v kombinaciji z elektroniko in spretno krmari med svobodno improviziranimi in vnaprej določenimi strukturami. Njegovo ustvarjanje odločilno zaznamuje nenehno raziskovanje lastnega zvočnega potenciala, pri čemer ga vodi princip spontane zvočnosti. Leta 2007 je prejel nagrado zlata ptica, namenjeno inovativni ustvarjalnosti, ki jo podeljuje Liberalna akademija.

Več: www.sploh.si/umetniki.html