Milena Kosec: Državica Ptičjestrašilna, Akcija Marička B. Pomagaj ante portas

Avtorica in izvajalka: Milena Kosec
Naslov: Marička B. Pomagaj ante portas
Leto nastanka: 5. 1. 2001 (dokumentacija: foto album arhivskega gradiva 2001, 2009)
Avtor in izvajalec: Milena Kosec, Tomaž Trček
Producent: Državica Ptičjestrašilna

Opis dela:
Marička B. Pomagaj ante portas je umetniška akcija v okviru Državice Ptičjestrašilne. Njena državljanka Marička B. Pomagaj si je v petek, 5. januarja 2001, ob 17. uri s pomočjo asistenta Tomaža Trčka ogledala razstavo Vulgata, U3 – tretji trienale sodobne slovenske umetnosti, ki jo je leta 2001 v Moderni galeriji kuriral Gregor Podnar. Državna inštitucija se v primeru U3 ni korektno obnašala do ustvarjalcev Državice Ptičjestrašilne, kar je izzvalo prepoved uporabe gradiva o Državici.

Milena Kosec, zdaj karierna sodobna umetnica, je bila takrat uradno pooblaščena posvečenka Državice Ptičjestrašilne. Z akcijo Marička B. Pomagaj ante portas je umetnica opozorila na produkcijske pogoje v umetnosti. Namreč, sodelovanje na razstavi je umetnica odklonila, ker za svoj prispevek ni dobila honorarja. Milena Kosec akciji še danes pripisuje pomemben simbolen pomen, saj se je zgodila ob pravem času in na pravem mestu.

Povezava: Marička B. Pomagaj ante portas na Postaji DIVA (videodokument akcije)

Milena Kosec: Državica Ptičjestrašilna, Akcija Marička B. Pomagaj ante portas


Milena Kosec (1947)
Po izobrazbi je diplomirana inženirka matematike, od leta 1988 pa deluje na področju umetnosti.

Delovala je državotvorno ob ustanovitvi suverene, neodvisne, umetniške mikrodržave Državica Ptičjestrašilna, ki se je formalno ustanovila 14. maja 1992. Med drugim je z likovnimi standardi določila zunanjo Državičino ureditev, ki je bila kvadratna, notranja pa okrogla; po velikosti je bila najmanjša na svetu. Formalno so jo priznali tudi nekateri organi drugih držav; najvišji vrh Državice je bila črna luknja.

Obdobje delovanja Državice Pričjestrašilne umetnica deli na mitsko dobo od leta 1992 do 2000 in novo zgodovinsko dobo od 2000 do 2007. V prvem obdobju je Milena Kosec organizirala bogat umetniški program v NEinstitucionalni, NEstrokovni in NEprofitni galeriji Vila Katarina. V drugi dobi, ki se je končala s pregledno samostojno razstavo v Mednarodnem grafičnem likovnem centru (MGLC) in izdajo obsežnega kataloga, pa se je vse bolj ukvarjala z nematerialno produkcijo.

Po razpustitvi Državice oz. osvoboditvi od vseh meja 14. 2. 2000 je bila avtoričina umetniška zgodovina obremenjena s predmeti in materialnim. Zato se je Milena Kosec odločila, da bo njeno nadaljnje delo nematerialno, kar pa ne pomeni duhovno. Tovrstno produkcijo je izvajala na Manifesti 8 in v okviru dolgoročnega projekta Darila v sodelovanju z Anjo Šmajdek.

Več: www.internet-portfolio.org/milena.kosec