O zbirki

Kaj je Zbirka?

Artservis, projekt SCCA-Ljubljana, ki omogoča in spodbuja emancipirano delovanje v svetu umetnosti in kulture, širi svoje delovanje iz informiranja in svetovanja tudi na promocijo ustvarjalnosti. Artservisova Zbirka je tematski projekt o produkcijskih pogojih v kulturi. V Zbirko so uvrščena umetniška dela, ki se kritično, analitično, duhovito, osebno ali kakor koli drugače nanašajo na pogoje ustvarjanja, predstavljanja, trženja in preživljanja s kulturo in v kulturi – na tiste vidike umetniškega ustvarjanja, ki ponavadi ostajajo prikriti.

Artservisova Zbirka ni formalno ali generacijsko pogojena, saj so v njej dela avtorjev različnih generacij, pristopov in avtorskih poetik. V izboru so zastopani predstavniki najmlajše generacije, ki se jim pridružujeta že priznana srednja in starejša generacija.

Raznolikost je izražena tudi v izboru medijev in izraznih sredstev: video, grafika, fotografija, diskurzivni in interdisciplinarni projekti. Zbirka je odprta tako za uveljavljene sodobne in klasične medije, kot tudi za nove, eksperimentalne pristope in interdisciplinarne forme (ki lahko vključujejo tudi tekste).


Avtorji in dela

V Zbirko so uvrščena dela naslednjih avtorjev in avtoric: Martina Bastarda, Berko, Vesna Bukovec, Mare Bulc, Jana Flego, Josip Pino Ivančič‡, Ema Kugler, Tanja Lažetič‡, Radovan Jenko, Nina Meško, Katarina Petrov, Marija Mojca Pungerčar, Andrej Rozman-Roza, Mladen Stropnik, Tina Smrekar.

Dela smo v Zbirko uvrstili na podlagi predlogov, ki so prispeli na javni razpis leta 2005 in z osebnim povabilom. Avtorice in avtorji, ki so bili uvrščeni v zbirko, so sami prispevali opise svojih del in kratke cv-je.

Vsebinsko se avtorji osredotočajo na tiste vidike umetniškega ustvarjanja, ki ponavadi ostajajo prikriti: kariero, umeščenost v umetnostni sistem, kulturno politiko in razmerja moči …

Tovrstna umetniška usmerjenost je novost, saj se avtorji – nekateri stalno, drugi občasno – znotraj sodobne umetnosti s temi temami ukvarjajo šele zadnjih deset let.

Dela v Artervisovi Zbirki odlikuje kombinacija premišljenosti in inovativnosti pri uporabi izbranega medija, raziskovalna radovednost in sodoben študijski pristop.


Kje si je zbirko mogoče ogledati?

Artservisova Zbirka je uvrščena v študijski arhiv SCCA-Ljubljana, kjer so dela na vpogled obiskovalcem. Zbirko tudi dopolnjujemo in predstavljamo na (mednarodnih) prireditvah in razstavah.


Artservisov mobilni kovček

Zbirka je našla svoje “zatočišče” tudi v mobilnem kovčku, namenjenemu javnim predstavitvam in individualnim ogledom. Mobilni kovček je nastal v domači delavnici multimedijskega umetnika Boruta Savskega ter je unikatni estetski in hkrati tehnološki objekt. Sestavljajo ga procesor, trdi disk in drugi nepogrešljivi računalniški deli, ki so združeni v mobilno transparentno enoto, s katero lahko Zbirka stopi v vsak javni in tudi zasebni prostor.

Artservisov kovček