Jana Flego in Katarina Petrov: Inside-Out

Avtor: Jana Flego in Katarina Petrov
Naslov: Inside-Out
Leto nastanka: 2004
Lastnik: Jana Flego in Katarina Petrov
Podatki o delu: serija 4 videov: VIDEO 1: Institutions in art field, Cultural politics and financing, Political and social function of art. VIDEO 2: Contemporary art and mass media,Contemporary art and technologies. Content VIDEO 3: Evaluation of art. VIDEO 4: Relationship: curator – artist, Contemporary artist. Predvajalni format: DVD
Dolžina: VIDEO 1: 22:18 min, VIDEO 2: 21:32 min, VIDEO 4: 31:19 min

Opis dela:
Projekt Inside-out je refleksija in problematizacija položaja sodobnega umetnika v luči različnih dejavnikov, ki vplivajo na njegovo uveljavitev. Sporočilo projekta je namenjeno osveščanju tako strokovne kot širše javnosti. Avtorici ugotavljata, da se umetnik na svoji poti ves čas srečuje z vplivnimi dejavniki, ki niso nujno povezani z njegovim kreativnim delom. Bodisi gre pri tem za dejavnike, ki izhajajo iz spremenjenega delovanja in (samo)razumevanja umetniškega polja kot takega, bodisi za dejavnike, ki izvirajo iz prostorov, ki so (domnevno) izvzeti iz umetniškega polja in povezani z ekonomsko, politično, množično-medijsko, znanstveno in drugimi družbenimi sferami. Avtorici sta v predhodni raziskavi, na kateri med drugim temelji projekt Inside-Out, analizirali stališča in delovanje uveljavljenih predstavnikov različnih poklicnih skupin in umetniških smeri, ki delujejo znotraj slovenske sodobno-umetniške scene, ter na podlagi spoznanj iz raziskave sestavili nekakšen psihološko-geografsko-politično-estetski model delovanja umetniškega polja v Sloveniji. Ta »znanstveni« model sta prenesli v konkretni umetniški medij, v prostorsko avdio-vizualno instalacijo, ki vključuje kakofonijo stališč, verovanj in prepričanj uveljavljenih slovenskih kustosov in umetnikov (Igorja Zabela, Alenke Gregorič, Žige Kariža, Dragana Živadinova, Davideja Grassija itd.). Instalacija torej v materialnem umetniškem smislu predstavlja raznolika izhodišča, ideje in statuse posameznikov, delujočih na umetniški sceni v Sloveniji, ter jih kritično prepleta in povezuje v kalejdoskopsko zvočno nasilje in slikovni razkroj. Instalacija zato postane nekakšen sistematično-anarhičen kolaž mnenj in razmišljanj o sodobni umetnosti in dejavnikih, ki nanjo vplivajo, pri čemer je njena poglavitna značilnost audio-vizualno soočenje, ki ga na ekranih in vizualnih projekcijah uprizarjajo predstavniki slovenskih kustosov in umetnikov.

Jana Flego in Katarina Petrov, Inside-Out


Jana Flego (1977)
Med leti 1996 in 2000 je študirala slikarstvo na Šoli za risanje in slikanje v Ljubljani. Ukvarja se s sodobno umetnostjo, scenografijo, kostumografijo in restavratorstvom ter oblikovanjem in ilustriranjem. Leta 1998 je soustanovila društvo MKC Medvode. Umetniško se je med drugim predstavila v galeriji Škuc v Ljubljani (2004, 2005), na festivalu Break 21 v Ljubljani (2000), na gradu Goričane (1999) in v Labinu na Hrvaškem (1997). Kot scenografka je sodelovala pri projektih Škuc Ventilatorja, Chilli space, pri celovečernem filmu Oda Prešernu Martina Srebotnjaka, in pri projektih MKC Medvode. Kot asistentka kostumografije je sodelovala pri več televizijskih nanizankah (Naša mala klinika, Se zgodi, Vrtičkarji) in filmih (Zgodovina Istre, Predmestje, Slepa pega, Marmelada).

Katarina Petrov (1974)
Leta 2004 je diplomirala iz slikarstva na Visoki šoli za slikarstvo v Ljubljani. Deluje na področju oblikovanja, umetnosti, vizualnih komunikacij in oblikovanja spletnih predstavitev. Z umetniškimi projekti se je predstavila v galeriji Škuc v Ljubljani (2004- 2005), v gradu Mala Loka (1997, 1998, 1999) ter na razstavah na Šoli za risanje in slikanje – Visoki strokovni šoli 1997-1999). Oblikovala je več spletnih predstavitev za umetnike, razstave in kulturne organizacije ter vodila dve delavnici.