Novice

23. 6. 2011
Nikoli niste daleč od Berkove zvezde (Berku Jakopičeva nagrada)

Med Štirinajstimi predlogi je bil za dobitnika Jakopičeve nagrade za leto 2010 (nagrada je sicer podeljena za življenjsko delo in je osrednja slovenska nagrada za likovno umetnost) izbran priznani umetnik Berko iz Škofje Loke. Umetnik se v zadnjih letih z velikim uspehom pojavlja na številnih mednarodnih natečajih grafike in slikarstva, kjer je prepoznaven kot eden redkih predstavnikov hiperrealizma v Sloveniji.

Berko, Nikoli niste daleč od Berkove zvezde

Najbolj pogosti motivi na Berkovih slikah so odsevi in zrcaljenja v naravnem in urbanem okolju. Ukvarja se slikarstvom in grafiko, med drugim pa je tudi eden od vnetih in dolgoletnih podpornikov in uporabnikov Artservisa. Njegovo delo Nikoli niste daleč od Berkove zvezde (računalniška grafika, printi) je uvrščeno v Artservisovo zbirko. V delu se Berko sprašuje, ali dela podobe, ki so resnične, ali sploh zna, želi delati resnične podobe. Odgovorov je več in kot umetnik sam zapiše: »Rad imam podobe, jih gledam in pobožam, pred njimi stojim kot drugi sedijo v kinu, ure. Rad tudi delam podobe. Ne vem kako naj jih označim: da so resnične, bolj resnične od resničnosti (hiperrealne), ali umetne.«

Čestitamo!

Več:


3. 9. 2010
Artservisova Zbirka in kovček kot primer alternativnega predstavljanja umetniških vsebin

16.-20. avgust 2010
Ohrid, Makedonija

Na mednarodni konferenci JournArt Cooprative (Ohrid, Makedonija), namenjeni analizi kulture v množičnih medijih, je sodelovala tudi Artservisova Zbirka.

Dušan Dovč je predstavil portal Artservis in Artservisov Zbirko v kovčku. Zbirka vključuje video dela, ki se ukvarjajo s produkcijskimi pogoji. Artservis že devet let služi informiranju zlasti strokovne javnosti, obenem pa se ukvarja s pravnim svetovanjem. Kljub pogostim finančnim težavam, ki izvirajo deloma tudi iz birokratske neopredeljenosti tega portala, je Artservis eno ključnih spletnih mest za širšo kulturniško javnost.

Konferenco je organiziral Center za medijske aktivnosti iz Skopja, podpirata pa jo Central European Iniciative Fund (CEI) in Ministrstvo za kulturo Republike Makedonije.

Predstavitev Artservisovega kovčka na konferenci JournArt Cooprative, 2010

Več


2. 4. 2010
Artservisova zbirka in mobilni kovček na razstavi in servisni platformi SCCA / SERVIS

Galerija Vžigalica, Trg francoske revolucije 7, Ljubljana
6. 4.-25. 4. 2010
Odprtje: torek, 6. 4. 2010, ob 20. uri

Kultura in umetnost potrebujeta za svoje delovanje celostni podporni sistem v obliki informiranja, svetovanja, servisiranja in mreženja. SCCA, Zavod za sodobno umetnost – Ljubljana že leta razvija podporni sistem s programi Artservis, Kulturna stična točka, Stična točka ALF, Evrokultura in ArtsLink. Programi se med seboj dopolnjujejo in predstavljajo zaokroženo platformo za boljše produkcijske pogoje v kulturi in umetnosti.

Študijsko zastavljena razstava, na kateri se predstavljata tudi Artservisova zbirka in mobilni kovček, bo obsegala žanrsko in medijsko raznovrsten razstavni program, ki tematizira produkcijske pogoje v umetnosti. V sodobni umetnosti so že mnogi umetniki interpretirali vprašanja produkcijskih pogojev, največkrat tista, ki se tičejo umetnostnega sistema in financiranja. Na razstavi bodo predstavljena dela, ki kritično, analitično, duhovito, osebno ali kakor koli drugače tematizirajo pogoje ustvarjanja, predstavljanja, trženja in preživljanja s kulturo in v kulturi – na tiste vidike umetniškega ustvarjanja, ki ponavadi ostajajo prikriti.

Vodje servisnih programov pa bodo v galeriji vzpostavili delovno okolje, v katerem bodo opravljali svoje vsakodnevne aktivnosti – informirali in svetovali na osebnih srečanjih in preko spleta ter organizirali delavnice, posvete in predstavitve. Osrednja dogodka bosta dva mednarodna posveta. Prvi bo posvečen problematiki financiranja v kulturi, drugi Ljubljani kot ustvarjalnemu mestu. Dnevne predstavitve bodo namenjene programom financiranja, zlasti Evropske unije (Kultura 2007-2013, Media 2007, Mladi v akciji, Vseživljenjsko učenje, Strukturni skladi), pa tudi manj znanim programom (Fundacija Anna Lindh, Finančni mehanizem EGP, Norveški finančni mehanizem). Predstavitve bodo pripravljene v sodelovanju s pristojnimi informacijskimi pisarnami, agencijami in uradi.

Več o razstavi in servisni platformi: SCCA / SERVIS

SCCA / SERVIS