Če je rekel evroenajsterica, naj reče še evroliga. >>
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMI EU: Kultura in avdiovizualna industrija

eVsebinePlus - ICT PSP > eVsebine Plus - Kulturne vsebine
Kulturne vsebine obsegajo razvoj interoperabilnih zbirk in predmetov iz različnih kulturnih institucij (npr. knjižnice, arhivi, muzeji) in rešitve za izboljšanje dostopnosti, iskanja in ponovne rabe teh virov.

Področje:
Informacijska družba, Kultura in avdiovizualna industrija


Kdo se lahko prijavi?
Sodelujejo lahko pravne osebe (javne in kulturne ustanove, podjetja informacijskih tehnologij, založbe, distributerji, jezikovne šole in prevajalske agencije, podjetja internetnih storitev, investitorji, akterji na področju intelektualnih pravic, start-up podjetja).
Najmanjše ali največje število partnerjev, ki bi morali sodelovati pri projektu, ni formalno določeno. Prijavo lahko odda ena organizacija ali pa konzorcij, ustanovljen v državi članici EU ali drugi državi, ki je upravičena do sodelovanje v programu. Vendar pa mora projekt nujno izkazovati t.im. evropsko dodano vrednost, k temu pa pripomore večje število partnerjev (priporočamo 8 do 12 partnerjev). Aktivnost, ki se izvede v eni državi in vključuje le prijavitelja, težko izkazuje evropsko dodano vrednost.

MEDIA 2007 > Usposabljanje (Training)
Podpora evropskim inštitucijam in družbam za izvedbo začetnih in nadaljevalnih programov šolanja za evropske filmske ustvarjalce.

Področje:
Kultura in avdiovizualna industrija


Kdo se lahko prijavi?
Filmske in televizijske šole, univerze, specializirane organizacije za strokovno usposabljanje, zasebne družbe s področja avdiovizualne industrije, specializirane strokovne organizacije s področja avdiovizualne industrije. Posamezniki ne morejo kandidirati.

MEDIA 2007 > Distribucija (Distribution)
Programi podpore evropskim distribucijskim družbam za distribucijo in prikazovanje. Vsi programi spodbujajo razširjanje filmov zunaj njihove države porekla.

Področje:
Kultura in avdiovizualna industrija


Kdo se lahko prijavi?
Evropske distribucijske družbe.

MEDIA 2007 > Nove pobude
Dodatna podpora različnim avdiovizualnim projektom.

Področje:
Kultura in avdiovizualna industrija


Kdo se lahko prijavi?
Neodvisne evropske produkcijske družbe.

MEDIA 2007 > Promocija/Festivali (Promotion/Festivals)
Podpira promocijo in kroženje evropskih avdiovizualnih in kinematografskih del na tržnih prireditvah, sejmih in avdiovizualnih festivalih v Evropi in po svetu, v kolikor so lahko takšne prireditve pomembne za promocijo evropskih del in povezovanje strokovnjakov v mreže.

Področje:
Kultura in avdiovizualna industrija


Kdo se lahko prijavi?
Javne in zasebne evropske družbe, ki imajo sedež v eni od držav članic programa Media 2007.

MEDIA 2007 > Razvoj projektov (Project development)
Program nudi podporo neodvisnim evropskim producentom za financiranje razvoja projektov s področja igranega, dokumentarnega in animiranega filma ter multimedijskih projektov, namenjenih evropskemu in mednarodnemu tržišču.

Področje:
Kultura in avdiovizualna industrija


Kdo se lahko prijavi?
Do sredstev so upravičene neodvisne evropske produkcijske družbe.

Program Kultura (Culture Programme) > Sklop 1 – Podpora kulturnim projektom
Podpora za transnacionalne projekte večletnega sodelovanja (trajajo od 3 do 5 let), ukrepe sodelovanja (projekti sodelovanja, ki trajajajo največ 24 mesecev), prevode leposlovnih del evropskih avtorjev, projekte sodelovanja s tretjimi državami in druge posebne ukrepe (nagrade EU, Evropska prestolnica kulture...).

Področje:
Kultura in avdiovizualna industrija


Kdo se lahko prijavi?
Prijavitelji (vodje / koordinatorji) in soorganizatorji projektov so lahko javne ali zasebne organizacije in ustanove, ki delujejo v različnih kulturnih sektorjih (z izjemo avdiovizualnih). Projekte prevodov leposlovnih del pa lahko prijavijo izključno založbe ali skupine založb.

Program Kultura (Culture Programme) > Sklop 2 – Podpora organizacijam, dejavnim na področju kulture na evropski ravni
Podpora je namenjena spodbujanju stalne dejavnosti ustanov, ki si prizadevajo doseči cilj splošnega evropskega interesa na področju kulture, ali cilj, ki je sestavni del politike EU na tem področju.

Področje:
Kultura in avdiovizualna industrija


Kdo se lahko prijavi?
Prijavijo se lahko javne ali zasebne organizacije in ustanove, ki delujejo v različnih kulturnih sektorjih (z izjemo avdiovizualnih).
Za vsako kategorijo v okviru Sklopa 2 veljajo posebna pravila glede upravičenosti prijavitelja!
nazaj | navzgor | natisni
Umetnik Stane piše prošnjoUmetnik Stane oddaja prošnjoUmetnik Stane zagovarja prošnjo
Umetnik Stane piše prošnjo
Umetnik Stane oddaja prošnjo
Umetnik Stane zagovarja prošnjo
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre | Ali veste? | O spletnih straneh